"За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба"


Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика". В. Търново, 2016


 
  Доклад
 
 Издадено
  13984
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/