"Към въпроса за хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език"


Авгинова-Николова, Емилия (2015) "Към въпроса за хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език" Балканите – език, история, култура”- т. IV, Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  13983
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/