Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст.


Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново


 Разработката се отнася до използване на предложения енигматичен подход и поетапно усложняване на кодираната изобразителна задача и възможностите за комплексно развитие на децата
  Доклад
 кодиране, декодиране, знак, символ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1398
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/