Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина


Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия


 Разработката се отнася до очертаване на модел за реализиране на някои когнитивни функции на знаците, тяхното селективно подбиране и пределно адаптиране към учебно – възпитателната работа.
  Доклад
 знаци, символи, когнитивни функции


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1397
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/