Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика”


Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия


 Предложената методика дава знание за обследване на някои шрифтови форми, основани на законите за функционално изграждане на буквите. Помага за правилното и графическо изграждане и адаптиране към възможности на студентите, естетическото им отношение и индивидуален почерк.
  Доклад
 методика, шрифт, шрифтови форми, писане


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1396
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/