"Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив


Петров, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9


 Учебно помагало за студенти по физическо възпитание
  Учебник / Учебно помагало
 водни спортове, уиндсърф, водни ски, гребане, водно спасяване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1393
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/