Umberto Eco’s ‘background books’ and the problem of (un)conscious misrepresentation of China


Петков, Павел (2016) Umberto Eco’s ‘background books’ and the problem of (un)conscious misrepresentation of China Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Пепа Лунгарова, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, гл. ас. Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016 г. ISBN: 978-619-208-060-0


 
  Доклад
 China, Other, Travel writing, Images, Postcolonial, Umberto Eco
 Издадено
  13928
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/