Postcolonialism ‘with Chinese Characteristics’


Петков, Павел (2016) Postcolonialism ‘with Chinese Characteristics’ Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 139-150, издателство „Фабер”, 2016 г. ISBN: 978-619-00-0406-6


 
  Доклад
 China, Other, Travel writing, Images, Postcolonial
 Издадено
  13927
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/