The Idea of the Other and China as its Ultimate Illustration


Петков, Павел (2009) The Idea of the Other and China as its Ultimate Illustration Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Доц. д-р Иванка Дончева, ст. ас. Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова, стр. 189-199, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г. ISBN: 978-954-524-718-7.


 
  Доклад
 China, Other, Travel writing, Images
 Издадено
  13916
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/