Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси.


Прашкова, Миглена (2016) Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси. Приложение в книгата на Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5, COBISS.BG-ID 1280208868, С., 2016, 105–122


 Във връзка с научен проект "Възникване на Тревненската иконописна школа и връзките ѝ с изкуството на Балканите ХVІІ-ХVІІІ век" са направени проучване, документиране и реставрация на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата "Св. Атанасий" в Арбанаси. Резултатите от извършените работи са сравнени с публикувани данни за други иконописни паметници, датирани от XVII век, което дава основание на авторката на книгата В. Сапунджиева да направи основни изводи в изследването си.
  Част от книга / Глава от книга
 икони, консервация и реставрация, материали и техника на изпълнение
 Издадено
  13913
 Миглена Прашкова

1. Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–VIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5,COBISS.BG-ID - 1280208868, С., 2016, с. 25, бел. 55 и 105–122. (2 цитирания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/