Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир.


Прашкова, Миглена (2015) Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир. В: 40 години катедра Реставрация, НХА, ISBN 988-854-2988-22-9, COBISS.BG-ID - 1287546084, С., 2015, 63–76


 Проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир постави някои въпроси, свързани с особеностите на тяхното изпълнение. Проведени са анализи за състава на пигментите и свързвателите през 1995 г. и 2012 година. Въз основа на обективните и визуалните резултати от направените изследвания е установено, че живописта е изпълнена в комбинирана темперно-маслена техника, като в различните участъци е работено по различен начин. Основният свързвател е яйце, към което допълнително е прибавяно масло. Ликовете и откритите части на тялото са работени със свързвател с високо съдържание на масло, където живописният слой носи всички характеристики на маслена живопис. Стенописите в купола и пандантивите са изпълнени изцяло в маслена техника. Тази живопис е първият стенописен ансамбъл на Димитър Христов Зограф, в който той е експериментирал, присъщо за всеки творец. Най-вероятно в купола и пандантивите е работил самостоятелно, докато по стените на олтарното пространство и наоса е имал помощници.
  Статия
 Параклис "Св. Йоан Богослов", Рилски манастир, материали и техника на изпълнение, стенописи, пигменти, свързватели, мазилков грунд
 Издадено
  13912
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/