Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им.


Прашкова, Миглена (2014) Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им. В: Сборник с материали в чест на 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-982-2, COBISS.BG-ID1274111972, В.Т., 2014, 493–509


 Публикуван е пълния текст на възпоменателния надпис над входа в параклиса "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир, разкрит по време на реставрационни работи. Поставени са някои въпроси, свързани с техниката на изпълнение, датирането и атрибуцията на стенописите в малкия храм.
  Статия
 реставрация, датиране, атрибуиране, възпоменателн надпис, Димитър Хростов Зограф
 Издадено
  13911
 Миглена Прашкова

1. Куюмджиев, А. Параклис „Св. Йоан Богослов”, Рилски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID - 1287225316, С., 2018, с. 160, 161, 859 (3 цитиранrs)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/