От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба „Разрушение и съзидание“ – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето).


Кънчева, Стефка (2015) От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба „Разрушение и съзидание“ – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето). Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. В.Търново, 2015, с. 100–113, ISSN 2367-8038


 
  Статия
 
 Издадено
  13910
 Стефка Кънчева

1. Богданова, Галина. Нови интердисциплинарни методи и технологии в областта на културно-историческото наследство. // Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация Том 2, 2016, ISSN 2367-8038, с. 17.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/