Петров, Л. (под редакция) и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения за обучение и тренировка, Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756


Петров, Людмил (2003) Петров, Л. (под редакция) и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения за обучение и тренировка, Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756 Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756


 Книга по методика на преподаването на посочените спортове
  Учебник / Учебно помагало
 Баскетбол, Волейбол, Хандбал


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1391
 Людмил Петров

4. Цитирано в: Алексиева, М. (2016) Баскетбол в Училище, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN: 978-619-7281-09--5, с. 62, 130, 129;

2. Симеонова, Т. (2015) Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 508 клас, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 125, ISBN: 978-619-201-038-6

3. Цитирано в: Базелков, С. (2015) Теория и методика на хандбала, Фабер, В. Търново, с. 199, ISBN: 978-619-00-0202-4

1. Симеонова, Т., Н. Цветкова (2006) Баскетбол, изд. ШУ, "Епископ Константин Преславски, Шумен, ISBN: 978-954-577-397-6, с.133

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/