Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора.


Прашкова, Миглена (2012) Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. ІII, ISSN 1313-6356, Варна, 2012, 265–279


 Разгледани са етапите и особеностите в творчеството на двама възрожденски зографи, които са баща и син – поп Павел и Никола Поппавлев от с. Шипка.
  Статия
 реставрация, стенописи, икони, поп Павел, Никола Поппавлев, Соколски манастир, църква "Св. Димитър" в кв. Етъра в Габрово
 Издадено
  13909
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/