За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски.


Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691


 Направен е преглед на известните изображения на св. патриарх Евтимий Търновски. Изводите засягат особеностите в иконографията на образа на светеца.
  Статия
 св. патриарх Евтимий Търновски, иконография, лик, одежди




 Издадено
  13906
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/