Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията


Цончева, Полина (2013) Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията Велико Търново: Фабер, 2013, 220 с. ISBN: 978-954-400-992-2; COBISS.BG-ID: 1261578980


 
  Монография
 китайска литература, рецепция, художествена литература
 Издадено
  13904
 Полина Цончева

3. Martonova, A. Identity Dialogues: an Approach towards the Theoretical Framework in the Aspects of Modern Bulgarian Cinema. Post-totalitarian Cinema in the Eastern European Countries - Models and Identities, Institute of Art Studies, ISBN: 978-954-8594-79-0, p. 45-57

2. Мандова, И. "Културата на китайската епоха Тан (618 - 907). Непознатата екзотика", II част, изд. Фабер, ISBN: 978-619-00-0810-1, с. 20, с. 135

1. Мартонова, Андроника "Азия, ранното кино и въображението на екрана", В: Проглас - филологическо списание, кн. 1, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2016 (год. ХХV), ISSN: 0861-7902, стр. 114

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/