Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век


Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век В: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, COBISS.BG-ID 1041655268, С., 2000, 186–192


 Представена е реставрацията на иконата "Св. Йоан Предтеча", датирана от XVII век, собственост на НИМ – София. Акцентът е върху проблемите по време на реставраторския процес.
  Доклад
 консервация, реставрация, икона, проблем
 Издадено
  13903
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/