Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век.


Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век. Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.


 Разгледани са орнаментите в арбанашките църкви, стенописите на които са създадени в периода XVI–XVIII в. Направени са изводи за развитието на орнамента през посочения период.
  Статия
 орнамент, Арбанаси
 Издадено
  13902
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/