Приветствие по случай откриване на международна научна конференция


Мандова, Искра (2014) Приветствие по случай откриване на международна научна конференция Сборник с доклади „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново: Фабер, 2014, с.7-9. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13898
 Искра Мандова

1. Легкоступ, Пл. Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България// Сборник с доклади от международната научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа“, (11-22 с.), В. Търново, 2016. Цит. на стр. 22. ISBN – 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1286382308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/