Г като география и П като политика. Или още за големия принос.


Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В: Добро утро, № 27, с. 4


 
  Статия
 
 
  13894
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/