Образование и наука - необходимата симбиоза.


Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 
  13893
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/