Гатанки с отговор “таралеж”.


Дживтерева, Светла (2001) Гатанки с отговор “таралеж”. Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2001 г., Т. 2, г. ІІ, (2001), ИК “Род”, С., с. 210-214, ISSN 1311-493Х


 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=101576
  Доклад
 фолклор, народни гатанки, народни легенди, таралеж, слънце


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13884
 Светла Дживтерева

1. Гура, А. В. О трансформации сакрального текста в фольклоре (Въезд Христа в Иерусалим и балканская легенда о свадьбе Солнца). В: сб. Гибридные формы в славянских культурах. М., 2014. ISBN 978-5-7576-0326-1, с.101 http://inslav.ru/publication/gibridnye-formy-v-slavyanskih-kulturah

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/