Полово възпитание


Христова-Коцева, Рени (2001) Полово възпитание В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново , с. 191-195.


  Конкретизират се същността и своеобразието на половото развитие и възпитание на децата от предучилищна възраст; целта на половото възпитание и основните аспекти на неговото протичане; педагогическите изисквания за навременно, научно и достъпно осъществяване.
  Учебник / Учебно помагало
 полово възпитание, предучилищна възраст
 Издадено
  1386
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/