Организация и съдържание на живота на децата в педагогическия процес


Христова-Коцева, Рени (2001) Организация и съдържание на живота на децата в педагогическия процес В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново, с.336-343.


 Изясняват се психологическите, педагогическите и социалните основания, обуславящи организацията на живота на децата в педагогическия процес, осъществяван в условията на целодневна или полудневна организация. Педагогическите изисквания при организиране на детския живот и съдържанието на възпитателно-образователния процес.
  Учебник / Учебно помагало
 организация и съдържание на педагогическия процес
 Издадено
  1385
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/