"Виждам поезията...". - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 145-146. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012.


Михайлов, Димитър (2006) "Виждам поезията...". - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 145-146. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина


 За стихосбирката на Димитър Пейчев "И светят спомените".
  Доклад
 Димитър Пейчев, "И светят спомените"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13849
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/