Първата изложба на поета. - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 142-144. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012.


Михайлов, Димитър (2006) Първата изложба на поета. - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 142-144. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина


 За стихосбирката на Димитър Пейчев "Завръщане".
  Доклад
 Димитър Пейчев, "Завръщане"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13848
 Димитър Михайлов

3. Демирева, Кирилка. Поетът Димитър Пейчев. - Електронно списание LiterNet, 12.01.2019, № 1 (230). ISSN 1312-2282.

2. Демирева, Кирилка. Поетът Димитър Пейчев. - Научно дружество на българистите в Република Молдова: http://ndb.md. 11.12.1017 г.

1. Налбантова, Елена. Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-948-8. Цитиране на с. 128. COBISS.BG-ID 1265778916.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/