Атанас Стоев (1944-2004). - В: Българският език в Молдова. Материали от Третата и Четвъртата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Кн. 3/4. Знак 94. Комрат, 2004, с. 11-14.


Михайлов, Димитър (2004) Атанас Стоев (1944-2004). - В: Българският език в Молдова. Материали от Третата и Четвъртата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Кн. 3/4. Знак 94. Комрат, 2004, с. 11-14. В чужбина


 За поетическото творчество на Атанас Стоев, създадено в Молдова.
  Доклад
 Атанас Стоев, поезия, Молдова


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13847
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/