Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6.


Михайлов, Димитър (2003) Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6. У нас


 Рецензия за книгата на Антония Велкова-Гайдаржиева "Литературнокритически прочити".
  Рецензия
 Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13846
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/