Ново ръководство за ученика по литература. 11 клас. Слово. В. Търново, 2001. 416 с. ISBN 954-439-706-Х. COBISS.BG-ID 1037823460.


Михайлов, Димитър (2001) Ново ръководство за ученика по литература. 11 клас. Слово. В. Търново, 2001. 416 с. ISBN 954-439-706-Х. COBISS.BG-ID 1037823460. У нас


 Учебно помагало по литература за учениците от 11 клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Ново ръководство по литература за 11 клас


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13843
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/