Краевековните тления и надежди на българската литература. - В: Прагът на времето. Леге Артис. Плевен, 2001, с. 49-54. ISBN 954-9933-12-1. COBISS.BG-ID 1037873892.


Михайлов, Димитър (2001) Краевековните тления и надежди на българската литература. - В: Прагът на времето. Леге Артис. Плевен, 2001, с. 49-54. ISBN 954-9933-12-1. COBISS.BG-ID 1037873892. У нас


 Разгледана е краевековната проблематика в текстове на Стоян Михайловски, Иван Вазов и Яворов.
  Доклад
 Краевековие, Стоян Михайловски, Иван Вазов


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13842
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/