Кръстът на живота. Откръшлеци за Стоян Михайловски - жестове и знаци. - В: Следите на Свещената книга в българската литература. Фабер. В. Търново, 2001, с. 139-145.


Михайлов, Димитър (2001) Кръстът на живота. Откръшлеци за Стоян Михайловски - жестове и знаци. - В: Следите на Свещената книга в българската литература. Фабер. В. Търново, 2001, с. 139-145. У нас


 Разгледана е религиозната отдаденост на Стоян Михайловски.
  Доклад
 Стоян Михайловски, религия, Свещената книга


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13841
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/