Бягството на 1876 година: от Сопот до кафене "Трансилвания". - В: За Вазов. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Вазов". Ритт. Силистра, 2000, с. 53-60. ISBN 954-759-002-2. COBISS.BG-ID 1039155428.


Михайлов, Димитър (2000) Бягството на 1876 година: от Сопот до кафене "Трансилвания". - В: За Вазов. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Вазов". Ритт. Силистра, 2000, с. 53-60. ISBN 954-759-002-2. COBISS.BG-ID 1039155428. У нас


 Коментирано е първото бягство на Иван Вазов от Отечеството през 1876 г. на базата на първия му белетристичен текст "Неотдавна".
  Доклад
 Иван Вазов, "Неотдавна", бягство


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13840
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/