Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Слово. В. Търново, 2000, с. 159-173. ISBN 945-439-666-7. COBISS.BG-ID 1036136676.


Михайлов, Димитър (2000) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Слово. В. Търново, 2000, с. 159-173. ISBN 945-439-666-7. COBISS.BG-ID 1036136676. У нас


 Интерпретирани са основни моменти от творчеството на Иван Динков.
  Статия
 Иван Динков, биография на Поезията, "Лична карта"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13839
 Димитър Михайлов

2. Иванов, Никола. За Иван Динков. - В: Почит към Иван Динков. Сиела. С., 2013, с. 161-166. ISBN 978-954-281-352-1. Цитиране на с. 164-165.

3. Коларов, Златимир. Почит към Иван Динков. Анотация, синопсис и литературен сценарий на документален филм за живота и творчеството на Иван Динков. - В: Почит към Иван Динков. Сиела. С., 2013, с. 203-251. ISBN 978-954-281-352-1. Цитиране на с. 210.

4. Коларов, Златимир. Почит към Иван Динков. Литературен сценарий за документален филм. - Света гора, Л, 2012/2013, с. 249-284. ISSN 1311-0209. Цитиране на с. 252.

1. Иванов, Никола. Книга за Иван Динков. Монография. Литературна анкета. Записки по памет. БАРИЧ И СИЕ. Пазарджик, 2009. ISBN 978-954-92492-3-1. Цитиране на с. 194-195.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/