Двете хубави очи. - В: Литературата - зони на ерогенност. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 99-106. ISBN 954-524-234-5. COBISS.BG-ID 1035524324.


Михайлов, Димитър (2000) Двете хубави очи. - В: Литературата - зони на ерогенност. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 99-106. ISBN 954-524-234-5. COBISS.BG-ID 1035524324. У нас


 Интерпретирано е стихотворението на Яворов "Две хубави очи".
  Доклад
 Яворов, "Две хубави очи"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13838
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/