Вазовият юбилей и грешката на Дерижан. Ескиз към ненаписаната история на грешките. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 140-143. ISBN 954-524-224-8.


Михайлов, Димитър (2000) Вазовият юбилей и грешката на Дерижан. Ескиз към ненаписаната история на грешките. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 140-143. ISBN 954-524-224-8. У нас


 Разгледани са сборниците, издадени по случай втория Вазов юбилей (1920).
  Доклад
 Иван Вазов, втори юбилей (1920)


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13837
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/