Образът на книгата и образите на героя. - В: Алеко Константинов. Бай Ганю. Слово. В. Търново, 1999, с. 166-179. ISBN 954-439-592-X. COBISS.BG-ID 1036297956.


Михайлов, Димитър (1999) Образът на книгата и образите на героя. - В: Алеко Константинов. Бай Ганю. Слово. В. Търново, 1999, с. 166-179. ISBN 954-439-592-X. COBISS.BG-ID 1036297956. У нас


 Статия за целостта на книгата на Алеко Константинов "Бай Ганю" и "нецелостта" на нейния герой.
  Статия
 Алеко Константинов, "Бай Ганю", Бай Ганю


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13835
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/