Етюди за самотника. 70 години от смъртта на Стоян Михайловски. - Света гора, 1997, А (кн. 1), с. 121-133. ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1138516964.


Михайлов, Димитър (1997) Етюди за самотника. 70 години от смъртта на Стоян Михайловски. - Света гора, 1997, А (кн. 1), с. 121-133. ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1138516964. У нас


 Текстът е посветен на 70-годишнината от смъртта на Стоян Михайловски. За първи път са публикувани писмо на поета, обясняващо отдаването му на християнската идея, и неговото завещание.
  Статия
 Стоян Михайловски, 70 години от смъртта му


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13833
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/