Един геоморфоложки феномен в горната част на басейна на Стара река.


Петров, Галин (2011) Един геоморфоложки феномен в горната част на басейна на Стара река. Сборник от международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том ІV, В. Търново, 2011, 690-698. ISBN 978-954-524-776-7


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13830
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/