Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново.


Петров, Галин (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново. Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86.


 
  Статия
 
 Издадено
  13827
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/