Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони.


Петров, Галин (2004) Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони. Военен журнал, 2, 2004, 151-156. ISSN - 0861-7392 COBISS.BG-ID - 1119625956


 
  Статия
 
 Издадено
  13826
 Галин Петров

1. Велчев, А. Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011, 235 с. ISBN - 978-954-18-0782-8 COBISS.BG-ID - 1239075812 - с. 101

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/