Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district.


Петров, Галин (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district. Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, СГУ, 2004, 33-38.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13824
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/