Сравнителен анализ на някои понятия в учебниците по география и биология.


Петров, Галин (2002) Сравнителен анализ на някои понятия в учебниците по география и биология. Сборник от научна конференция "Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания". Смолян, 2002.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13822
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/