Междутекстови мълчания. - Проглас, 1993, кн. 4, с. 40-53. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1127634660.


Михайлов, Димитър (1993) Междутекстови мълчания. - Проглас, 1993, кн. 4, с. 40-53. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1127634660. У нас


 Разгледани са литературни диалози между български писатели.
  Статия
 Междутекстови мълчания, диалози


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13819
 Димитър Михайлов

1. Русева, Виолета. Български символизъм: модуси на различимост. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-947-1. Цитиране на с. 158. COBISS.BG-ID 1268254180.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/