Стоян Михайловски. Поредица "Творчески портрети". Просвета. С., 1994. 124 с. + 8 л. ил. Книгата е одобрена от Министерството на науката и образованието за използване в обучението по литература в гимназиалния курс. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1027520996.


Михайлов, Димитър (1994) Стоян Михайловски. Поредица "Творчески портрети". Просвета. С., 1994. 124 с. + 8 л. ил. Книгата е одобрена от Министерството на науката и образованието за използване в обучението по литература в гимназиалния курс. ISBN 954-439-405-2. COBISS.BG-ID 1027520996. У нас


 Творчески портрет на Стоян Михайловски.
  Учебник / Учебно помагало
 Стоян Михайловски, творчески портрет


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13818
 Димитър Михайлов

3. Михайлов, Калин. Оцелостяването на човека в късното творчество на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 250-266. ISBN 978-954-326-4. Цитиране на с. 251.

4. Пенков, Димо. Категориите "добро" и "зло" в светогледа на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 241-249. ISBN 978-954-326-339-4. Цитиране на с 243.

5. Пенков, Димо. Категориите "добро" и "зло" в светогледа на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 241-249. ISBN 978-954-326-339-4. Цитиране на с. 246.

6. Пенков, Димо. Категориите "добро" и "зло" в светогледа на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 241-249. ISBN 978-954-326-339-4. Цитиране на с. 248.

7. Шолце, Венцеслав. Неразрешимостта на въпроса: "Философически и сатирически сонети" и образът на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 304-324. ISBN 978-954-326-339-4. Цитиране на с. 308.

8. Шолце, Венцеслав. Неразрешимостта на въпроса: "Философически и сатирически сонети" и образът на Стоян Михайловски. - В: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Парадигма. София, 2018, с. 304-324. ISBN 978-954-326-339-4. Цитиране на с. 308..

1. Димитров, Николай. Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2013. ISBN 978-954-524-934-1. Цитиране на с. 187. COBISS.BG-ID 1263477732.

2. Димитров, Николай. Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2013. ISBN 978-954-524-934-1. Цитиране на с. 192. COBISS.BG-ID 1263477732.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/