Философската лирика на Стоян Михайловски. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Т. 28 (27), кн. 1, Литературознание, 1990. В. Търново, 1994, с. 5-33. ISSN C 619-3005. COBISS.BG-ID 1145482980.


Михайлов, Димитър (1994) Философската лирика на Стоян Михайловски. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Т. 28 (27), кн. 1, Литературознание, 1990. В. Търново, 1994, с. 5-33. ISSN C 619-3005. COBISS.BG-ID 1145482980. У нас


 Разгледани са проблемите и поетиката на философската лирика на Стоян Михайловски.
  Студия
 Стоян Михайловски, философска лирика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13817
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/