Volte-face of the conceptual and aesthetical framevork of the bulgarian and serbian poetri the 80s of the 19th centuri (Stojan Mihajlovski and Vojslav Ilic). - Etudes balkaniques, 1993, № 2, p. 49-60. На български език със заглавие: Нови идейно-естетически насоки в българската и сръбската поезия през 80-те години на ХІХ век. (Стоян Михайловски и Войслав Илич). - В: Литературно-естетически процеси на Балканите. Моранг. С., 1994, с. 285-305.


Михайлов, Димитър (1993) Volte-face of the conceptual and aesthetical framevork of the bulgarian and serbian poetri the 80s of the 19th centuri (Stojan Mihajlovski and Vojslav Ilic). - Etudes balkaniques, 1993, № 2, p. 49-60. На български език със заглавие: Нови идейно-естетически насоки в българската и сръбската поезия през 80-те години на ХІХ век. (Стоян Михайловски и Войслав Илич). - В: Литературно-естетически процеси на Балканите. Моранг. С., 1994, с. 285-305. У нас


 Разгледани са близости и различия между Стоян Михайловски и Войслав Илич през 80-те години на ХІХ век.
  Студия
 Стоян Михайловски, Войслав Илич


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13816
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/