"Записки по българските въстания" - повествовател, композиция, жанр. - В: Славистични проучвания. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 232-240.


Михайлов, Димитър (1993) "Записки по българските въстания" - повествовател, композиция, жанр. - В: Славистични проучвания. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 232-240. У нас


 Интерпретирани са проблемите за статута на повествователя, особеностите на композицията и жанра на "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов.
  Статия
 "Записки по българските въстания, Захари Стоянов


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13815
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/