Иван Мешеков в спор с д-р Кръстев. - В: Иван Мешеков. Критикът - артист. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 18-26. ISBN 954-524-031-8. COBISS.BG-ID 1025843684.


Михайлов, Димитър (1993) Иван Мешеков в спор с д-р Кръстев. - В: Иван Мешеков. Критикът - артист. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1993, с. 18-26. ISBN 954-524-031-8. COBISS.BG-ID 1025843684. У нас


 Разгледани са текстове на Иван Мешеков, спорещи с преценки и мнения на д-р Кръстев.
  Статия
 Иван Мешеков, д-р Кръстев, спор


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13814
 Димитър Михайлов

6. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Георги Стаматов и Иван-Мешековият канон на новата българска литература. - В: Иван Мешеков. Г. П. Стаматов. Изобличител реалист. ДАР-РХ. Велико Търново. с. 5-32. ISBN 978-954-9489-72-9. Цитиране на с. 7.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов - пророк на смъртта. Поезията на Яворов в литературнокритическите интерпретации на Иван Мешеков. - В: Иван Мешеков. П. К. Яворов. Поет богоборец. С писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. ДАР-РХ. В. Търново, 2017, с. 5-43. ISBN 978-954-9489-59-0. Цитиране на с. 7. COBISS.BG-ID 1287277540.

5. Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов - пророк на смъртта. Поезията на Яворов в литературнокритическите интерпретации на Иван Мешеков. - В: Иван Мешеков. П. К. Яворов. Поет богоборец. С писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. ДАР-РХ. В. Търново, 2017, с. 5-43. ISBN 978-954-9489-59-0. Цитиране на с. 7. COBISS.BG-ID 1287277540.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика. ДАР-РХ. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-9489-28-6. Цитиране на с. 265. COBISS.BG-ID 1248103396.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика. ДАР-РХ. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-9489-28-6. Цитиране на с. 29. COBISS.BG-ID 1248103396.

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика. ДАР-РХ. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-9489-28-6. Цитиране на с. 328. COBISS.BG-ID 1248103396.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/