"Подир сенките на облаците" - "единствената" стихосбирка на Яворов. - В: Яворов сборник. Абагар. В. Търново, 1992, с. 99-118. ISBN 954-427-051-5. COBISS.BG-ID 1024841188.


Михайлов, Димитър (1992) "Подир сенките на облаците" - "единствената" стихосбирка на Яворов. - В: Яворов сборник. Абагар. В. Търново, 1992, с. 99-118. ISBN 954-427-051-5. COBISS.BG-ID 1024841188. У нас


 Интерпретирана е биографията и посланията на Яворовата стихосбирка като авторска антология.
  Студия
 "Подир сенките на облаците", Яворов


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13813
 Димитър Михайлов

4. Неделчев, Михаил. Яворов. Сюжетите на последните години. Хермес. Пловдив, 2016. ISBN 978-954-26-1644-3. Цитиране на с. 140. COBISS.BG-ID 1279141860.

1. Георгиева, Марияна. Из лабиринтите на българското слово. Лени Ан. Русе, 2014. ISBN 978-619-7058-15-4. Цитиране на с. 233-234. COBISS.BG-ID 1266894564.

2. Георгиева, Марияна. Из лабиринтите на българското слово. Лени Ан. Русе, 2014. ISBN 978-619-7058-15-4. Цитиране на с. 248. COBISS.BG-ID 1266894564.

3. Русева, Виолета. Български символизъм: модуси на различимост. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-947-1. Цитиране на с. 24. COBISS.BG-ID 1268254180.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/